Βιογραφικό Ηλία Ν. Τασόπουλου

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΛΙΑΣ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14-4-1972
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος -  Δύο παιδιά
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:   Ευκαλύπτων 13, Αγ. Παρασκευή, Αθήνα 153 42 Τηλ.: 210-600 89 09 / 6932-918757 Fax: 213-037 07 79 Ε-mail: etassopoulos@hol.gr
ΕΡΓΑΣΙΑ: Δικηγόρος Αθηνών από το 1997 (Α.Μ. ΔΣΑ:20.009)
i. Σπουδές
2010-2011 Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-learning) Πανεπιστημίου Πειραιά / Πιστοποίηση στην Ενότητα «Λογιστική για Νομικούς».
2002 Μακροχρόνιο Φορολογικό Σεμινάριο PriceWaterHouse Coopers.
1995-1997 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Αστικό Δίκαιο, Νομική Σχολή Πανεπ/μίου Αθηνών.

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: “Η σύμβαση management”.  Bαθμός:  Άριστα

1990-1994 Πτυχίο Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Βαθμός:  Λίαν Καλώς (7,9/10)

1990

Απόφοιτος του 2ου Γενικού Λυκείου Αθηνών.

Βαθμός: Άριστα (19,3/20)

 
ii. Ξένες Γλώσσες
Αγγλικά  : Cambridge Proficiency, (βαθμός πτυχίου «B»). Επίπεδο: Άριστα.
Γαλλικά: Diplome d’Etudes Superieures, (χορήγηση άδειας επάρκειας προσόντων). Επίπεδο: Πολύ καλό.
iii. Επαγγελματική Εμπειρία
1.  Σημερινή κατάσταση.                                                                                                                                   (5/11-σήμερα) Ασχολούμενος, αυτόνομα ή ως συνεργάτης γνωστών δικηγορικών γραφείων, με υποθέσεις αστικού-εμπορικού και εργατικού δικαίου και με συμβάσεις ανάπτυξης ΑΠΕ. 2.  Δικηγορική Εταιρεία Αθηνών  Δ. Μαρκάτος & Συνεργάτες (πρώην Μαρκάτος Λαμνίδης) –  Εταίρος.                                                                                                                                       (2/01-4/11) Ασχολούμενος με ευρύ αντικείμενο δικαστηριακής και συμβουλευτικής δικηγορίας και νομικής υποστήριξης σε θέματα αστικού δικαίου, εταιρικού και εν γένει επιχειρησιακού δικαίου (εμπορικό-εργατικό δίκαιο, συμβάσεις συνεργασίας και ανάθεσης προμηθειών-υπηρεσιών), καθώς και σε θέματα δημοσίων έργων και δημοσίων προμηθειών και ενέργειας (ΑΠΕ).   3. Δικηγορικό Γραφείο Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Απόστολου Σ. Γεωργιάδη – Εσωτερικός συνεργάτης δικηγόρος.                                                                                    (9/99-12/00) Ασχολούμενος με πλήρη νομικό έλεγχο εταιρειών προς εισαγωγή στο ΧΑΑ, σύνταξη εκθέσεων νομικού ελέγχου, γνωμοδοτήσεις και μελέτες για διάφορα θέματα αστικού δικαίου, σύνταξη συμβάσεων εμπορικού και αστικού αντικειμένου.   4. Δικηγορικό Γραφείο Αθανάσιου & Ιωάννη Τασόπουλου (Επίκουρου Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου στο Πολιτικό Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών) – Εσωτερικός συνεργάτης δικηγόρος.                                                                                                                                       (9/97-2/98) Ασχολούμενος με δικαστικές υποθέσεις αστικού, εμπορικού δικαίου (διεθνείς οδικές μεταφορές), και ορισμένα θέματα δημοσίου δικαίου.   5. Εrnst & Young Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. / Νομικό Τμήμα  & Δικηγορικό Γραφείο Ποταμίτης-Ηλιάδου (μετέπειτα «PI PARTNERS») – Ασκούμενος και εσωτερικός συνεργάτης δικηγόρος.                                                                                                                                      (1/95-8/97) Πρακτική άσκηση δικηγόρου και εν συνεχεία απασχόληση με ζητήματα εταιρικού δικαίου  και φορολογικού αντικειμένου, (συγχωνεύσεις εταιρειών, υπεράκτιες εταιρείες, σύσταση εταιρειών και υποκ/μων αλλοδαπών εταιρειών, παρακολούθηση σωματειακών θεμάτων τους κλπ), διεθνούς εμπορικού δικαίου (συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας, δικαιωμάτων-royalties κλπ.), νομιμοποιήσεις πελατών Υποκ/τος αλλοδαπής Τράπεζας, εργατικά θέματα αλλοδαπού προσωπικού. Χρήση Αγγλικής γλώσσας ως κατ’ εξοχήν γλώσσας εργασίας.
 

Written by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam libero diam, elementum eget porttitor at, tincidunt at nulla.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message