Φορολογικό Δίκαιο

Το Γραφείο ασχολείται με όλα τα θέματα που εντάσσονται στην ύλη του φορολογικού δικαίου. Πιο συγκεκριμένα, έχει χειριστεί με επιτυχία ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Αρχών και Διοικητικών Δικαστηρίων υποθέσεις που σχετίζονται με πράξεις επιβολής φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και εταιρειών, πράξεις επιβολής ΦΠΑ, φορολογικά πρόστιμα, πράξεις καταλογισμού και θέματα φορολόγησης επιδομάτων ειδικών κατηγοριών φορολογουμένων (Δικαστικοί Λειτουργοί, Μέλη ΔΕΠ κ.τ.λ).