Ακίνητα

Παρέχεται νομική υποστήριξη και δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις ακίνητης περιουσίας, (αγοραπωλησίες, μισθώσεις, ιδιοκτησιακές διενέξεις, κλπ.).