Βιομηχανική ιδιοκτησία

Προστασία σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων, χειρισμός θεμάτων αθέμιτου ανταγωνισμού, έγερση και αντίκρουση συναφών αξιώσεων.