Δάση και Δασικές Εκτάσεις

Παρέχεται ολοκληρωμένη νομική στήριξη για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας, όπως π.χ οι πράξεις χαρακτηρισμού ή αποχαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων, η χορήγηση αδειών έγκρισης επέμβασης, πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαιρέτων εντός δασικών εκτάσεων και πρωτοκόλλα διοικητικής αποβολής, καθώς και δασικοί δρόμοι και δασικά χωριά. Παρέχουμε ολοκληρωμένη νομική συνδρομή τόσο ενώπιον των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων όσο και ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων για όλα τα παραπάνω ζητήματα εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας.