Δίκαιο Περιβάλλοντος

Το Γραφείο μας διαθέτει σημαντική εμπειρία και επιστημονική εξειδίκευση σε όλους τους ειδικότερους τομείς του ραγδαία αναπτυσσόμενου κλάδου του Δικαίου Περιβάλλοντος. Ειδικότερα, παρέχουμε ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας όσο και ενώπιον των αρμοδίων Υπουργείων, Ειδικών Υπηρεσιών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων για τα όλα τα θέματα του Δικαίου Περιβάλλοντος. Η εξειδικευμένη νομική μας υποστήριξη αφορά ενδεικτικά τις ακόλουθες θεματικές του Δικαίου Περιβάλλοντος.