Αναλυτικό Bιογραφικό σημείωμα Βασιλικής Ι.Καραγεώργου

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα: Βασιλική Πατρώνυμο : Ιωάννης Επώνυμο: Καραγεώργου Υπηκοότητα : Ελληνική Γλώσσες : Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη Διεύθυνση κατοικίας : Δημοκρίτου 10 10673 Αθήνα Τηλ.επικοινωνίας: 2103643046, 6972322117 Ηλεκτρονική διεύθυνση : vkaragiorgou@yahoo.gr Επάγγελμα : Λέκτορας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο- Δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα δικαίου περιβάλλοντος, δικαίου της ενέργειας, πολεοδομικού και ευρωπαϊκού δικαίου Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ίδρυμα: Νομική Σχολή Αριστοτελείου Παν/μίου, Θεσσαλονίκη Χρονολογία: 1990-1994 Πτυχίο/Δίπλωμ: Πτυχίο Νομικής Σχολής (Βαθμός 8, 33) Ιδρυμα : Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Κολονίας, Κολονία, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας Χρονολογία : 1995-1997 Πτυχίο-Δίπλωμα: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών-Magister Legum Βαθμός summa cum laude (Άριστα ) Θέμα μεταπτυχιακής εργασίας: Η συνταγματική προστασία του περιβάλλοντος στην Ομοσπονδιακή Γερμανία-σε συσχετισμό και με τα Συντάγματα των κρατιδίων- και στην Ελλάδα –Συγκριτική θεώρηση Ίδρυμα : Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Κολονίας, Κολονία, Γερμανία Χρονολογία: 6/1997 –2/2002 Πτυχίο / Δίπλωμα: Διδακτορικός τίτλος στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο με το βαθμό magna cum laude (Πάρα πολύ καλά). Θέμα διδακτορικής διατριβής: Το κανονιστικό δικαιϊκό πρότυπο του δικαίου για την προστασία του περιβάλλοντος, παρουσιασμένο στο παράδειγμα του δικαίου για την προστασία από τις εκπομπές. Yπότροφος του κρατιδίου της Ρηνανίας-Βεστφαλίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής λόγω άριστης επίδοσης στις μεταπτυχιακές σπουδές ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Γερμανική Άριστος χειρισμός του γραπτού και του προφορικού λόγου Κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου από το Παν/μιο της Κολονίας. Αγγλική Άριστος χειρισμός του γραπτού και προφορικού λόγου. Kάτοχος πτυχίου Proficiency του Παν/μίου του Michigan. Γ. ΜΕΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ:
 • Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
 • Ελληνική Εταιρεία Δικαίου Περιβάλλοντος (Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου)
 • Ελληνική Εταιρεία Πολεοδομικού Δικαίου
 • Γερμανική Εταιρεία Δικαίου Περιβάλλοντος
 • Ένωση Ευρωπαίων Γυναικών Νομικών
 • Επιτροπή Δικαίου Περιβάλλοντος του Διακυβερνητικού Οργανισμού IUCN-Ιnternational Union for Conservation of the Nature (IUCN Environmental Law Commission), Mέλος της ειδικής ομάδας για το δίκαιο της ενέργειας και των κλιματικών αλλαγών υπό την προεδρία του Ομότιμου Καθηγητή Richard Ottinger και της νεοσυσταθείσας ειδικής ομάδας για το διεθνές δίκαιο των υδάτων υπό την προεδρία του Senior Lecturer του Παν/μίου του Cork Οwen Mc Intyre
 • Μέλος του παγκόσμιου δικτύου Καθηγητών Δικαίου Περιβάλλοντος για την δημιουργία Παγκόσμιου Οργανισμού Περιβάλλοντος υπό την Προεδρία του Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Yale, Daniel Esty
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Παρατηρητηρίου για την Πολιτική και το Δίκαιο για την Κλιματική Αλλαγή
Δ. EΡΓΑΣΙΑΚΗ, AKAΔΗΜΑΪΚΉ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Απρίλιος 2004 έως σήμερα : Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος-Εμπειρογνώμονας για θέματα δημοσίου δικαίου, ευρωπαϊκού δικαίου περιβάλλοντος και ενέργειας και κοινοτικού δικαίου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
 1. Ασκώ (πλην των διαστημάτων, που ήμουν σε αναστολή) δικηγορία για θέματα δημοσίου δικαίου, δικαίου περιβάλλοντος και ενέργειας, ενώ έχω παράσχει και νομικές συμβουλές σε εταιρείες για τα θέματα αυτά
 2. Από τον Ιούλιο του 2004 έως σήμερα έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης-νομικός σύμβουλος για θέματα ευρωπαϊκού δικαίου περιβάλλοντος στο Μεσογειακό Πρόγραμμα Δράσης (Mediterranean Action Plan), που αποτελεί Περιφερειακό Τμήμα του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP). Στο πλαίσιο της συνεργασίας της, έχει εκπονήσει μια σειρά συγκριτικών νομικών μελετών για την θέσπιση του μηχανισμού υποβολής εκθέσεων (monitoring) και του Μηχανισμού Συμμόρφωσης (Compliance Mechanism) στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης , έχει συμμετάσχει σε επιτροπές για εκπόνηση σχεδίων Νόμων σχετικών με το περιεχόμενο της Σύμβασης της Βαρκελώνης στα συμβαλλόμενα κράτη-μέλη (π.χ Μαυροβούνιο) και παρέχει νομική βοήθεια στα συμβαλλόμενα κράτη για τα ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με την εφαρμογή της Σύμβασης.
 3. Έχει συμμετάσχει σε επιστημονική ομάδα, που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και εκπόνησε σχετικές γνωμοδοτήσεις από κοινού με καταξιωμένους συναδέλφους. Οι γνωμοδοτήσεις αυτές εμφανίζονται και στη σχετική ιστοσελίδα του Συνδέσμου (www.hellasres.gr)
Ιούνιος 2010- μέχρι σήμερα : Λέκτορας στο Γενικό Τμήμα Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου στο ευρωπαϊκό διοικητικό δίκαιο και στο ευρωπαϊκό δίκαιο περιβάλλοντος- Δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα δικαίου περιβάλλοντος, πολεοδομίας και ενέργειας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τον Ιούνιο του 2010 μέχρι σήμερα παρέχω και τις νομικές μου υπηρεσίες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών στο πλαίσιο της συμμετοχής μου στην Επιτροπή Δημοπρασιών του Παν/μίου, στην Επιτροπή Ελέγχου Παραλαβής Κτιρίων και Κτιριακών Εγκαταστάσεων. Έχω οριστεί επίσης από το Πρυτανικό Συμβούλιο της Επιτροπής ως ένα από τα μέλη ΔΕΠ που διενεργούν έλεγχο νομιμότητας των Προκηρύξεων και των Διαδικασιών Εκλογής των Μελών ΔΕΠ.
 • Πανεπιστημιακή Διδασκαλία
 • Διδασκόμενα Μαθήματα
 1. Η Ευρωενωσιακή έννομη τάξη (Α’ Εξάμηνο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Γενικού Τμήματος Δικαίου «Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση»-Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο)
 2. Ειδικά Θέματα Συνταγματικού Δικαίου-Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από κοινού με την Χ. Αθανασοπούλου (Γ’ Εξάμηνο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Γενικού Τμήματος Δικαίου «Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση»-Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο)
 3. Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος-Ειδικά Θέματα από κοινού με τον Καθηγητή Γ. Τσάλτα και τον Δρ. Κων/νο Κατσιμπάρδη (Β’ Εξάμηνο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη)
 4. Διεθνές Εμπόριο και Περιβάλλον (Γ’ Εξάμηνο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη»)
 5. Περιβαλλοντική Διοίκηση (Β’ Εξάμηνο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης «Δημόσιο Μanagement»)
Σεπτέμβριος 2008 έως Δεκέμβριος 2010: Ορίστηκε μέλος από την Πρόεδρο της Ν.Α Αθηνών-Πειραιώς κ. Κων/να Μπέη στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Πρωτοβουλίας 12 Κοινωνικών και Επιστημονικών Φορέων (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΔΣΑ, ΤΕΕ κ.τλ.) υπό την αιγίδα της Υπερνομαρχίας για την ανάληψη πρωτοβουλιών (πολιτικών και νομικών) για την διάσωση των τελευταίων χώρων πρασίνου στην Αττική και την διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στις παραλίες του λεκανοπεδίου. Σεπτέμβριος 2007-Δεκέμβριος 2010: Σύμβουλος του τότε Νομάρχη Μαγνησίας κ. Απόστολου Παπατόλια για θέματα δικαίου περιβάλλοντος, χωροταξίας και πολεοδομίας (γνωμοδοτήσεις για τα ζητήματα του Αχελώου, της ΑΓΕΤ και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της πόλης του Βόλου) Ιούνιος 2005 έως Μαϊος 2010 : Ειδική επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη στον Κύκλο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. Στα 5 έτη της εργασίας της στο Συνήγορο του Πολίτη η κυρία Καραγεώργου χειρίστηκε μια σειρά υποθέσεων που σχετίζονται με την παραβίαση της ευρωπαϊκής και εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας (π.χ διαρκής παραβίαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στην Κοζάνη, ζητήματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης και αναγκαιότητα μετεγκατάστασης οικισμών), της πρόσβασης των πολιτών στην περιβαλλοντική πληροφόρηση και την συμμετοχή του κοινού στις σχετικές με το περιβάλλον διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Συμμετείχε επίσης ως εμπειρογνώμονας στο Πρόγραμμα ‘’Eunomia project” , που υλοποιεί ο Συνήγορος του Πολίτη υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχει ως στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κράτους δικαίου και προστασίας του περιβάλλοντος στους νεοσυσταθέντες θεσμούς διαμεσολάβησης στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (πρόσφατη συμμετοχή σε πρόγραμμα για την διασυνοριακή διαχείριση υδάτων με περίπτωση μελέτης τον ποταμό Νέστο) Nοέμβριος 2001-Μάρτιος 2004: Ειδική επιστημονική συνεργάτης στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ για θέματα ευρωπαϊκού δικαίου περιβάλλοντος. Αντικείμενα δράσης: 1) συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών στην ελληνική έννομη τάξη 2) συμμετοχή σε διεθνείς διασκέψεις (Παγκόσμια Διάσκεψη του Γιοχάνεσμπουργκ, 3ο Παγκόσμιο Φόρουμ για τα νερά) και σε Συμβούλια Υπουργών Περιβάλλοντος 3) συμμετοχή στην Διυπουργική Επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την ελληνική προεδρία στην ΕΕ (1ο εξάμηνο 2003) Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 Επιστημονικό έργο 1.1. Επιστημονικές Μονογραφίες
 1. Das Umweltordnungsrecht-Leistungsfähigkeit, Leistungsgrenzen und Entwicklungsperspektiven- dargestellt am Beispiel des Immissionsschutzrechts (διδ. Διατριβή), Nomos Verlag, Baden-Baden 2003.
 2. H Διοικητική Διαδικασία υπό την Επίδραση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, Πρόλογος Δ.Θ. Τσάτσου, Αθήνα –Θεσσαλονίκη 2005, σελ.170.
Yπό δημοσίευση : Η αρχή της διαφάνειας στην κοινοτική έννομη τάξη-Όψεις μιας αναδυόμενης αρχής 1.2 Μελέτες
 • Τα οικονομικά εργαλεία για τον περιβαλλοντικό αναπροσδιορισμό των οικονομικών διαδικασιών-Η νομική προσέγγιση σε: Α. Παπανδρέου/Β. Καραγεώργου, Οικονομικά Εργαλεία για την αειφόρο ανάπτυξη, Αθήνα 2003, σελ. 47-97.
1.3 Άρθρα
  1. Το Σχέδιο της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τη θέσπιση Κώδικα περιβάλλοντος στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Νόμος και Φύση 2/99, σελ. 349-385.
  2. Η Παγκόσμια Διάσκεψη του Γιοχανεσμπουργκ και η Διεθνής Συνεργασία για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε: Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου, 1/2003, σελ. 94-102.
  3. Δίκαιο και Τεχνολογία: Ο Ρόλος του Δικαίου στη συμβατή με το Περιβάλλον διαμόρφωση των τεχνολογικών συστημάτων στο Ηλεκτρονικό Περιοδικό «Νόμος και Φύση» (www.nomosphysis.org.gr),Φεβρουάριος 2003.
  4. Η οδηγία-Πλαίσιο για το Νερό-Ένας σταθμός για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Νόμος και Φύση» (www.nomosphysis.org.gr), Αύγουστος 2003
  5. Ο Ρόλος των Εργαλείων Περιβαλλοντικής Πολιτικής: Από την Κυριαρχία των Κανονιστικών Εργαλείων στην Αναγκαιότητα Συνδυαστικής Προσέγγισης σε: Γ. Τσάλτας (επιμ), Γιοχανεσμπουργκ- Το περιβάλλον μετά τη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη, Εκδόσεις Σιδέρη, Αθήνα 2003, σελ.132-144.
  6. Το Νομοθετικό Έργο της Ελληνικής Προεδρίας στον Τομέα του Περιβάλλοντος σε: Περιβάλλον και Δίκαιο 3/2003, σελ. 527-532.
  7. Βασικοί Αξονες και Κανονιστικό Περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τους Υδάτινους Πόρους σε: Γ. Τσάλτας/Κ. Κατσιμπάρδης (επιμ), Αειφορία και περιβάλλον-Η ευρωπαϊκή και εθνική προοπτική, Αθήνα 2004, σελ. 175-187.
  8. Το Δίκαιο για την Προστασία των Υδάτινων Πόρων-Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Επιρροές και η Εφαρμογή τους σε Εθνικό Επίπεδο σε: Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου 2/2004, σελ. 272-285.
  9. Β. Καραγεώργου /Α.Παπαπετρόπουλος/ Π.Πατρώνος, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Δεσμεύσεις της Ελλάδας για την Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Νόμος και Φύση’ (www.nomosphysis.org.gr), Ιούλιος 2004.
  10. Η Αειφόρος Ανάπτυξη ως νέα Καταστατική Βάση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής- Βασικοί Άξονες και Εργαλεία σε: Περιβάλλον και Δίκαιο 3/2004, σελ. 324-333.
  11. Η Στρατηγική Εκτίμηση Επιπτώσεων ως Εργαλείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής και η Πρόκληση για την Ενσωμάτωσή της σε: Γ. Παπαδημητρίου (Επιμ), Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση: Προκλήσεις και ευκαιρίες για το νομοθέτη και τη διοίκηση, Αθήνα 2005, σελ. 93-101.
  12. Παγκόσμια Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση: Τα Δεδομένα, οι Προκλήσεις και η Πορεία προς την Ενδυνάμωσή της σε: Στ. Περράκης (Επιμ), Παγκόσμια Διακυβέρνηση, Αθήνα 2006, σελ. 175-202.
  13. Η Ενδυνάμωση της Παγκόσμιας Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης: Παγκόσμιος Οργανισμός Περιβάλλοντος ή σταδιακές μεταρρυθμίσεις; σε : Περιβάλλον και Δίκαιο 1/2006, σελ. 52-62.
  14. Η Σχέση Αλληλεπίδρασης μεταξύ των Κανόνων του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε : Γ. Τσάλτας/Μ.Κλάδη-Ευσταθοπούλου (Επιμ), Περιβάλλον και Θαλάσσιος Χώρος, Αθήνα 2007, σελ. 297-316.
  15. Το Θεσμικό Πλαίσιο της Διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων και η Συμβολή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας-Ελλείμματα, Προκλήσεις και Προοπτικές, σε: Γ. Γιαννακούρου/Γ. Κρεμλής/Γλ. Σιούτη (Επιμ), Η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος στην Ελλάδα 1981-2006, Αθήνα 2007, σελ. 175-212.
  16. To Ευρωπαϊκό Δικαίωμα για Χρηστή Διοίκηση σε: Επιθεώρηση του Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου, τεύχος 1/2007, σελ. 1-40.
  17. Β. Καραγεώργου/Κ. Πεχλιβάνογλου, Κριτική Αξιολόγηση του Σχεδίου Νόμου περί Αιγιαλού και Παραλίας σε: Περιβάλλον και Δίκαιο 2/2007, σελ. 208-217.
  18. Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ως εργαλείο κλιματικής πολιτικής και η εφαρμογή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση (οδηγία 2003/87/ΕΚ) σε: Δίκαιο και Ενέργεια, τεύχος 8, Β/2007, σελ. 24-55.
  19. Ορισμένες σκέψεις για τον Κανονισμό REACH σε :Κ. Πούλος/Ε.Λουκά/Γ. Μπάλιας, Οι ρυθμίσεις για τα χημικά. Ο Κανονισμός REACH, Βιβλιοθήκη Περιβαλλοντικού Δικαίου, Τμ. 25, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 2009, σελ. 171-188.
  20. Hellenic Constitution and the environmental protection, Εuropean Public Law Center (Eds), The Constitution and its Reform, Athens-Brüssels 2009,σελ. 340-349.
  21. Eνέργεια και Κλιματικές Αλλαγές- Η συμβολή των Οικονομικών Εργαλείων (Πράσινοι Φόροι, Εμπορία Ρύπων) στην προώθηση ενός βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος σε : Γρ. Τσάλτας (Επιμ), Κλιματική Αλλαγή-Το περιβάλλον μετά τη Διεθνή Διάσκεψη των Η.Ε στο Μπαλί, Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, Αθήνα 2009, σελ. 169-198.
  22. The Greek experience with the use of market-based instruments in climate policy in : M. Rodi/A.Mehling (Eds), Bridging the Divide in Global Climate Policy: Strategies for Enhanced Participation , Lexxion Verlag, Berlin, 2009, σελ. 177-202.
  23. Η βιώσιμη διαχείριση των υδάτων στην Μεσόγειο-Προκλήσεις και Προοπτικές σε: Γρ. Τσάλτας (Επιμ), Η Ένωση για τη Μεσόγειο, Εκδόσεις Θήτα, Αθήνα 2009, σελ. 61-78.
  24. Β. Καραγεώργου/ Γ. Ροδοθεάτος, Η χρηματοδότηση της προσαρμογής με έμφαση στο Ταμείο Προσαρμογής σε: Γρ. Τσάλτας/Κ. Κατσιμπάρδης (Επιμ), Διεθνής Κλιματική Πολιτική- Ο Δρόμος προς την Κοπεγχάγη, Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, Αθήνα 2009, σελ. 105-128.
  25. Ιntegrated and Adaptive Water Management as a Part of Climate change Adaptation Strategies-The Legal Approach in: R. Engel/L. Westra/Kl. Bösselmann (eds), Democracy, Ecological Integrity and International Law, Cambridge Scholars Publishing 2010, σελ. 346-372.
  26. Interbasin Water Transfers and Sustainable Water Use-A Relationship of Contradiction or of Compitability? in : R. Engel/L. Westra/Kl. Bösselmann (eds), Globalization and Ecological Integrity in Science and International Law, Cambridge Publishing Scholars 2011, σελ. 276-298.
  2. Συμμετοχή σε επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια.
  • Συμμετοχή στο Συνέδριο που διοργάνωσε το Πάντειο Πανεπιστήμιο με θέμα: Οι δρόμοι μετά το Γιοχανεσμπουργκ. Τίτλος της εισήγησης ήταν ο ακόλουθος: Ο ρόλος των εργαλείων περιβαλλοντικής πολιτικής: από την κυριαρχία των κανονιστικών εργαλείων στην αναγκαιότητα συνδυαστικής προσέγγισης. (Ρόδος, Δεκέμβριος 2002).
  • Κεντρική Εισήγηση στους Περιβαλλοντικούς Διαλόγους που διοργάνωσε η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Νόμος και Φύση με θέμα: Τα οικονομικά εργαλεία για την αειφόρο ανάπτυξη. Το αντικείμενο της εισήγησης ήταν το ακόλουθο: Ο ρόλος των οικονομικών εργαλείων για τον περιβαλλοντικό αναπροσδιορισμό των οικονομικών διαδικασιών- Η νομική προσέγγιση. (Μαϊος 2003).
  • Εισήγηση στο Συνέδριο που διοργάνωσε η Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων με θέμα: Η διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα (Αθήνα, Ιανουάριος 2004). Αντικείμενο της εισήγησης ήταν το ακόλουθο: «Περιβαλλοντική διακυβέρνηση-Τα νέα δεδομένα για το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο».
  • Εισήγηση στην ημερίδα που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Δικαίου Περιβάλλοντος στις 9.02.2005 με τίτλο: Κλιματικές αλλαγές, μείζων πρόκληση του αιώνα. Αντικείμενο της εισήγησής μου ήταν το ακόλουθο: «Το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως μέσου για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών».
  • Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το Πάντειο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών στις 13, 14 και 15 Οκτωβρίου 2005 με θέμα: «Διεθνείς Σχέσεις και Περιβάλλον-Η πολιτισμική και θρησκευτική διάσταση της αειφορίας». Το αντικείμενο της εισήγησης ήταν το ακόλουθο: «Η ενδυνάμωση των θεσμών της παγκόσμιας περιβαλλοντικής διακυβέρνησης: Προς ένα Παγκόσμιο Οργανισμό Περιβάλλοντος ή προς σταδιακές μεταρρυθμίσεις».
  • Εισήγηση στην Θερινή Ακαδημία για την ενέργεια και το περιβάλλον (Summer Academy on Energy and the Environment), που συνδιοργανώθηκε από το Κεντρικό Ευρωπαϊκό Παν/μιο (Central European University) και το Παν/μιο του Greiswald από 22.07 έως 29.07.2007 στη Βουδαπέστη. Το αντικείμενο της εισήγησής μου ήταν το ακόλουθο: The Greek experience with the use of market-based instruments in climate policy.
  • Εισήγηση στην ημερίδα, που διοργάνωσε το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Παν/μίου με θέμα: «Το περιβάλλον μετά τη Διεθνή Διάσκεψη στο Μπαλί για την Κλιματική Αλλαγή» (Αθήνα, 21.3.2008). Το αντικείμενο της εισήγησης ήταν το ακόλουθο: «Ενέργεια και Κλιματικές Αλλαγές : Η συμβολή των οικονομικών εργαλείων στην προώθηση ενός βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος».
  • Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε η Νομική Σχολή του Παν/μίου Υale Unitar με το ακόλουθο αντικείμενο: “Environmental Governance and Democracy” (9-10.05.2008, New Heaven). To αντικείμενο της εισήγησης ήταν το ακόλουθο : Institutions promoting sustainability in Greece. H εισήγηση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου (www.yale.edu/environmentcenter/envdem/docs).
  • Συμμετοχή στο συνέδριο που διοργανώθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» στο πλαίσιο του Προγράμματος Eunomia (www. synigoros.gr/eunomia) με θέμα «Ombudsman and Environmental Protection» (Aθήνα, 22-23.06.2009). Το αντικείμενο της εισήγησης ήταν το ακόλουθο : “ The implementation of the Water Framework Directive in Greece-Choosing Nestos river as case study”.
  • Εισήγηση στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας σε συνεργασία με το Global Ecological Integrity Group με θέμα “State Sovereignty, International Law and Ecological Integrity” (Φλωρεντία 25-29.06.2009). Αντικείμενο της εισήγησής μου ήταν το ακόλουθο : “Linking Integrated Water Resource Management and Adaptation to Climate change-The legal approach”
  • Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο, που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Vancouver σε συνεργασία με το Global Ecological Integrity Group με θέμα “Ecological Integrity and Globalization: Science, Human Behaviour and Public Policy and the Law” (Vancouver 27.06-3.07.2010). Αντικείμενο της εισήγησης: “Interbasin Water Transfers and The principle of Sustainable Water Use-A Relationship of Contradiction or of Compatibility”.
  • Εισήγηση σε Διεθνές Συνέδριο, που διοργανώθηκε από το Παν/μιο του Μanchester (Ινστιτούτο για την Ηθική, την Επιστήμη και την Καινοτομία) το Ευγενίδειο Ίδρυμα με θέμα: “Greening Humanity : Science, Innovation, Ethics and the Green Economy” (Athens 14-16 October 2010). Αντικείμενο της εισήγησής μου ήταν το ακόλουθο: “Reforming International Environmental Governance to address perspectives of environmental Justice”.
  • Eισήγηση για το Διεθνές Κέντρο Συγκριτικού Δικαίου Περιβάλλοντος υπό την επιστημονική Διεύθυνση του Ομότιμου Καθηγητή Michel Prieur στο πλαίσιο διοργάνωσης της τρίτης παγκόσμιας Διάσκεψης νομικών με ειδίκευση στο Δίκαιο Περιβάλλοντος με τίτλο: «20 χρόνια μετά το Ρίο-Ποιες είναι οι φιλοδοξίες για το περιβάλλον» (Limoge, 29,30/09 κα1 1/10/2011). Aντικείμενο της εισήγησής μου είναι το ακόλουθο: “How the notion of environmental justice can transform environmental law” (Ιούνιος 2011).