Νομικός Έλεγχος Εταιρειών ή Περιουσίας (Due Diligence)

To Γραφείο με τους Συνεργάτες του παρέχει, επιπλέον, τεχνογνωσία και ιδιαίτερη ικανότητα στην οργάνωση και την διεξαγωγή νομικού ελέγχου εταιρειών ή περιουσίας για λόγους εξαγοράς ή απλώς νομικής τάξης.