Αποζημίωση / ποινικές και αστικές αξιώσεις

Αντιμετώπιση και έγερση αξιώσεων αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης από διάφορες αιτίες με χειρισμό και των τυχόν ποινικών εκφάνσεών τους.