Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Μελέτη Στυλ Μουστάκα

Ο Μελέτης Στυλ. Μουστάκας γεννήθηκε στα Μέγαρα Αττικής, όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των γυμνασιακών του χρόνων. Σπούδασε νομικά στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε με το βαθμό «Άριστα». Στη συνέχεια, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία στο Δημόσιο Δίκαιο, στο Πανεπιστήμιο Δικαίου, Οικονομίας και Κοινωνικών Επιστημών Παρισίων – Παρίσι ΙΙ (Université de Droit, d’Économie et de Sciences Sociales de Paris – Paris II) σε ειδικά θέματα Διοικητικού Δικαίου, Συνταγματικού Δικαίου και Ιστορίας της σύγχρονης Διοίκησης, όπου και έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών (Diplôme d’Etudes Approfondies – DEA – de Droit Public). Εκπόνησε διδακτορική διατριβή (Doctorat d’ Etat) στο Δημόσιο Δίκαιο στο ίδιο Πανεπιστήμιο (Paris II), όπου και ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Νομικής (Docteur d’ État en Droit) τον Ιανουάριο 1993 με τον βαθμό «Άριστα» (Très Honorable). Το θέμα της διδακτορικής του διατριβής ήταν το ακόλουθο: «La confiance de l’administré et son influence sur le régime juridique des actes administratifs unilatéraux» (H εμπιστοσύνη του διοικουμένου και η επιρροή της στο νομικό καθεστώς των διοικητικών πράξεων).

Το 1996 ίδρυσε το Δικηγορικό Γραφείο «Μελέτης Στυλ. Μουστάκας και Συνεργάτες», το οποίο ειδικεύεται κατά πρώτο λόγο σε θέματα Δημοσίου Δικαίου. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του γραφείου του, ο κ. Μουστάκας έχει χειριστεί σε δικαστηριακό και εξωδικαστηριακό επίπεδο ένα ευρύτατο φάσμα υποθέσεων σε όλους τους επιμέρους κλάδους του Δημοσίου Δικαίου (π.χ. Διοικητικό Δίκαιο, Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο, Πολεοδομικό Δίκαιο, Δίκαιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δίκαιο Παιδείας με ειδίκευση στο Δίκαιο Λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Δίκαιο Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης). Έχει υποστηρίξει σημαντικές υποθέσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώπιον των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας μας, αλλά και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Διαθέτει, επίσης, σημαντική εμπειρία στην νομική υποστήριξη Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμων, Νομαρχιακών και Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων), ενώ έχει συμμετάσχει και σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την σύνταξη Νόμων στο πεδίο του Δημοσίου Δικαίου.

Από το 2004 διδάσκει Δημόσιο Δίκαιο στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, όπου και είναι Επίκουρος Καθηγητής, ενώ από το 2000 διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή και εθνικά συνέδρια στο πεδίο του Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου και του Δικαίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ έχει συγγράψει, μετά την διδακτορική διατριβή του, δύο μονογραφίες (1. «Οι αρμοδιότητες της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως», Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2000 και 2. «Τα Σώματα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στην Γαλλία.-Ο θεσμός και ο ρόλος του στη γαλλική Κρατική Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση», Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008) και πλήθος επιστημονικών άρθρων στα πεδία αυτά.