Εργατικό Δίκαιο

Το Γραφείο με τους Συνεργάτες του διαθέτει γνώσεις και εμπειρία και σε υποθέσεις εργατικού δικαίου, και μάλιστα τόσο από την πλευρά του εργοδότη, όσο και από την πλευρά του εργαζομένου.

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, διατίθεται εμπειρία σε θέματα απολύσεων, διεκδίκησης οφειλομένων, υπερωριών, μερικής απασχόλησης, κλπ.