Αναγκαστική Εκτέλεση/Διεκδίκηση οφειλομένων

Το Γραφείο με τους Συνεργάτες του διαθέτει επίσης εμπειρία και δυνατότητες και στον τομέα της δικαστικής διεκδίκησης και αναζήτησης χρηματικών οφειλών, με ιδιαίτερο χειρισμό και γνώση στα θέματα της είσπραξής τους μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης.