Το γραφείο μας

To Δικηγορικό Γραφείο του Μελέτη Στυλ. Μουστάκα και Συνεργατών ιδρύθηκε
από τον Επίκουρο Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου,
Διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Σορβόννης και Δικηγόρο στον Άρειο Πάγο
και στο Συμβούλιο Επικρατείας κ. Μελέτιο Μουστάκα.

Το Γραφείο έχει μακρόχρονη και εξειδικευμένη εμπειρία στο χειρισμό
υποθέσεων κλασσικών τομέων του Διοικητικού Δικαίου, όπως υποθέσεις
δημοσίων υπαλλήλων, διοικητικών συμβάσεων, αγωγών κατά του Δημοσίου
κ.τ.λ. Διαθέτει, επίσης, σημαντική εμπειρία και επιστημονική εξειδίκευση
σε υποθέσεις ειδικότερων κλάδων Δημοσίου Δικαίου, όπως το Δίκαιο
Περιβάλλοντος, το Πολεοδομικό Δίκαιο (συμπεριλαμβανομένων των
ρυμοτομικών και γενικότερα των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων), το
Δίκαιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Δίκαιο της Παιδείας και το Δίκαιο
της Ενέργειας. Επιπρόσθετα, το Γραφείο έχει κατά καιρούς ασχοληθεί με
επιτυχία με υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, αλλά και με ζητήματα Ευρωπαϊκού (Κοινοτικού) Δικαίου.

Το Γραφείο, πέρα από τον χειρισμό ενώπιον των Εθνικών και Ευρωπαϊκών
Δικαστηρίων υποθέσεων από τους παραπάνω κλάδους, παρέχει και
ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη σε θέματα συμβουλευτικής δικηγορίας,
όπως η σύνταξη γνωμοδοτήσεων, η σύνταξη σχεδίων Οργανισμών
Υπηρεσιών του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α και η παροχή νομικών
συμβουλών σε επιχειρήσεις, Φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Περαιτέρω, το Γραφείο με τους Συνεργάτες του και την πολύπλευρη
δικαστηριακή, ιδίως, εμπειρία του παρέχει ολοκληρωμένη δικαστική αλλά και
συμβουλευτική νομική υποστήριξη και σε υποθέσεις Αστικού, Δικονομικού,
Εργατικού και Εμπορικού Δικαίου, όπως, μεταξύ άλλων οι υποθέσεις, που
σχετίζονται με την Προσβολή της Προσωπικότητας, το Δίκαιο Εμπορικών
Εταιρειών, το Νομικό Έλεγχο Εταιρειών ή Περιουσίας και την Αναγκαστική
Εκτέλεση/Διεκδίκηση Οφειλομένων.

Το Γραφείο του Μελέτη Μουστάκα διαθέτει μια σειρά από αξιόλογους, με
υψηλή επιστημονική κατάρτιση και ήθος, Συνεργάτες.

Γλώσσες εργασίας του Γραφείου είναι η ελληνική, η αγγλική, η γαλλική και η
γερμανική.

Written by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam libero diam, elementum eget porttitor at, tincidunt at nulla.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message